Adriaan van Dongen

COACHING - TRAINING - MANAGEMENT

Coaching in de praktijk

Intakegesprek

Het eerste gesprek is het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er uitgelegd wat coaching inhoudt en wat de rol van de coach in dit traject is. Er wordt een uitleg gegeven over vertrouwelijkheid, een verkennend gesprek gevoerd wat kan leiden tot de coachvraag.

Als laatste wordt de coachovereenkomst toegelicht en meegegeven.

 

Coachgesprekken

Een coachingstraject bestaat vaak uit een beperkt aantal gesprekken. Vanuit de coachvraag wordt het doel beschreven welke de cliënt (coachee) wil realiseren.

De coach ondersteunt de coachee in dit traject door vragen te stellen, structuur in de gesprekken aan te brengen en de doelen helder en realistisch te formuleren. De coach geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven.  De coachee blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan.

Als blijkt dat er behoefte is aan meer gesprekken wordt  dit in overleg besloten

 

Evaluatie

Aan het einde van het coachingstraject vindt er een evaluatie plaats waarin het proces wordt geëvalueerd en de doelen op actualiteit getoetst.  De coachee kan zelfstandig met de realisatie van zijn doelen aan de slag en het coachingstraject wordt beëindigd.