Adriaan van Dongen

COACHING - TRAINING - MANAGEMENT

Coaching

Wat is coaching?

Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt (coachee) ondersteunt bij het behalen van zelf bepaalde doelen.

Coaches helpen mensen bij het verbeteren van hun prestaties, geven geen antwoorden of oplossingen, ze begeleiden mensen naar hun eigen waarheden en inzichten.

Voor wie is coaching?

Coaching biedt ondersteuning aan mensen op het gebied van:

ü  Aanpassingsproblemen

ü  Angst voor verandering

ü  Bedrijfsreorganisatie

Maar ook bij personele problemen als:

ü  Een laagzelfbeeld hebben

ü  Het beste uit het leven willen halen, maar niet weten hoe

ü  Gebrek aan inzicht in het carrièreverloop

ü  Niet assertief genoeg zijn

ü  Onbalans ervaren tussen werk en privéleven

ü  Plotseling ontslag

ü  Problemen met collega’s

ü  Problemen met de werkgever

ü  Promotie ambiëren, maar niet weten hoe

ü  Slechte communicatieve vaardigheden

ü  Te weinig doorzettingsvermogen hebben

Hoe werkt coaching?

Tijdens het intakegesprek wordt de werkwijze en de toegevoegde waarde van de coaching uitgelegd en wordt het thema van het coachingstraject besproken. De volgende stap is het bepalen van het doel(en); waar sta ik en waar wil ik naar toe? Met plezier en creativiteit worden alle mogelijke opties onderzocht en beslist welke acties ondernomen moeten gaan worden. Dit alles met de gestelde doelen voor ogen.

De coach begeleidt en ondersteunt de cliënt (coachee) om het beste uit zichzelf te halen voor het realiseren van zijn of haar doelen.