Adriaan van Dongen

COACHING - TRAINING - MANAGEMENT

Voorlichting Niet-aangeboren Hersenletsel


Niet-aangeboren hersenletsel  (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die na een geboorte zijn ontstaan. Het verroorzaakt een breuk in de levenslijn en wordt veroorzaakt door letsel, beroerte, een tumor, zuurstoftekort of een innfectie.

NAH kan ingrijpende gevolgen hebben voor de persoon zelf en voor zijn of haar naaste omgeving. Soms zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar. Zo kan er sprake zijn van een lichamelijke handicap.

Veel gevolgen zijn echter moeilijker te onderscheiden. Vaak lijkt het letsel op het eerste gezicht weinig gevolgen te hebben. Juist op het moment dat de persoon het dagelijks leven weer oppakt, blijken er toch soms problemen te zijn.

Juist in deze fase bestaat er veel onduidelijkheid in de maatschappij. Vanwege de grote diversiteit aan gevolgen en/of problemen, is er voorlichting nodig over hoe ervaren personen hersenletsel, waar loopt men tegenaan, hoe kunnen ze weer meedoen in de maatschappij.

Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel geef ik regelmatig voorlichting en advies over NAH vanuit het perspectief van de mens met NAH.

Wilt u meer weten over niet-aangeboren hersenletsel, wilt een voorlichting of wilt u een onderwerp voor een bijeenkomst (symposium), neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.